Zbrinjavanje poslovne dokumentacije

Zbrinjavanje poslovne dokumentacije

Mi dolazimo u Vaš poslovni prostor. Vaše je samo da odvojite i pripremite dokumantaciju za prikup. Kada dokumentacija pristigne k nama, mi ju razvrstamo, a zatim uništimo prema svim propisanim standardima te Vam dostavljamo Potvrdu da ste na ekološki način i u skladu s GDpr-om, zbrinuli postojeću dokumentaciju.

Postupak je slijedeći:
 • vi izdvajate dokumentaciju (u kutije ili ostavljate u registratorima)

 • šaljete nam podatke o količinama za preuzimanjem (težina kutija ili broj registratora) na naš e-mail: trgovina@paketarija.com

 • mi Vam šaljemo ponudu

 • nakon vidljive uplate šaljemo kurirsku službu koja dolazi u Vaš poslovni prostor po pakete

Sve nakon toga je naša briga. Dokumentaciju razvrstavamo te uništavamo na zakonom propisan način.

Nakon toga šaljemo Vam Potvrdu da ste adekvatno i prema zakou  zbrinuli Vašu poslovnu dokumentaciju.

Više o svemu  pročitajte na linkovima:

Koja se dokumentacija može uništit u 2021.

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

 

Kratke upute?