Dostava u BIH, Srbiju i Crnu Goru

Naši partneri

Surađujemo s mnogim kuririrma

O paketu

Slanje paketa u Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru

Sve pošiljke se šalju s Vaše kućne adrese i dostavljau na kućnu adresu ili paketomat uz potpis ili unošenjem PIN-a čime se smatra da je pošiljka uručena.

U pošiljkama je zabranjeno slati novac, vrijednosne papire koji glase na donositelja, plemenite metale, drago kamenje i slične predmete.

Pošiljke mogu biti do 30 kg.

Najduža dimenzija jedne starnice je 1500 cm, ili 3000 cm u zbroju dužine i opsega na najširoj plohi.

U cijenu pošiljke je uračunato osiguranje do najviše 1.300,00 kn. Najviše može biti do 10.000,00 kn te se dodatno naplaćuje prema Cjeniku.

 Izvod iz Cjenika za BIH, Srbiju i Crna gora 

Izvod iz Cjenika za BIH, Srbiju i Crna gora

 

email: prodaja@paketarija.com

Kako odabrati paket?